ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2562

ผลงานดีเด่น 2562


 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์” ประเภทครู อาจารย์ นักวิชาการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน   การอาชีวศึกษา และต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยได้รับมอบโล่รางวัล       จาก รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 นายทองแสง หน่อแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คว้าแชมป์นานาชาติ รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน Hand Generator Robot Sled Race (รุ่นอายุ ๑๓-๑๙ ปี) ในรายการ International Robotic Olympiad 2019 in Thailand 
 นายทองแสง หน่อแก้ว และนายดารากรณ์ อัปกาญจน์
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คว้าแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒ ในรายการหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน รุ่นอายุ ๑๓-๑๙ ปี ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับนานาชาติ 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
 นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ครูดีในดวงใจ"
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  
Comments