ผลงานของคณะผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562

 
 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ 
ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Comments