ผลงานนักเรียนด้านหุ่นยนต์

ประจำปีการศึกษา 2561

 
 1. นายไตรภพ  สัจธรรม ม.5/2
2.นายณัฐพล  จำปานนท์  ม.5/2
3.นายธีระวัฒน์  แก้วโท  ม.4/6
ที่สามารถชนะเลิศ ได้เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4 - ม.6 ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in China
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยปีการศึกษา 2560

 
 1.นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.3/7
2.นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.3/2
3.เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.2/6 
ที่สามารถคว้าแชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา 
(หุ่นยนต์บังคับมือ)
Comments