ผลงานนักเรียนด้านหุ่นยนต์

ประจำปีการศึกษา 2562

 
        1.นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2           
          2.นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2        
3.นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 รายการแข่งขันหุ่นยนต์บาสเกตบอล ระดับ ม.4-6
 
           1.นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2           
     2.นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2        
3.นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6 
ได้รับรางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ม้าลากเลื่อน Hand Generator Robot Sled Race (รุ่นอายุ 13-19 ปี) ในรายการ International Robotic Olympiad 2019 in Thailand
 
            1.นายณัฐพล จำปานนท์ ม.6/2           
      2.นายไตรภพ สัจธรรม ม.6/2        
3.นายธีระวัฒน์ แก้วโท ม.5/6 
คว้าแชมป์ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ประจำปี 2562 

ประจำปีการศึกษา 2561

 
 1. นายไตรภพ  สัจธรรม ม.5/2
2.นายณัฐพล  จำปานนท์  ม.5/2
3.นายธีระวัฒน์  แก้วโท  ม.4/6
ที่สามารถชนะเลิศ ได้เหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4 - ม.6 ในการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in China
 
 1.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
2.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2 
ที่สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทยปีการศึกษา 2560

 
 1.นายณัฐพล  จำปานนท์  ชั้น ม.3/7
2.นายไตรภพ  สัจธรรม  ชั้น ม.3/2
3.เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท ชั้น ม.2/6 
ที่สามารถคว้าแชมป์หุ่นยนต์ นานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเภท หุ่นยนต์ไตรกีฬา 
(หุ่นยนต์บังคับมือ)
Comments