ประชุมหารือเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้า ร่วมประกวดเว็บไซต์โรงเรียนและ ระบบ SMSS         ในช่วงเช้าเวลา 09.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารและคณะครูไอซีทีโรงเรียนในเครือสหวิทยาเขต 8 ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดเว็บไซต์โรงเรียนและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( SMSS ) ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยบรรยากาศดำเนินไปอย่างเรียบร้อย

Comments