โรงเรียนปทุมราชวงศา จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558


              ในช่วงเช้าเวลาหลังเคารพธงชาติของวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารหอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments