รวมคลิปวิดีโอของโรงเรียน

 

ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา 62

 

ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

ประเมินโรงเรียนภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ. 

MV แค่มีเธอ (คปภ.) กัลยา (Feat.ธนพร) 

โฆษณา คปภ.ประกันชีวิต โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

การขับเคลื่อนตามนโยบายยกระดับคุณภาพ โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

SAR โรงเรียนปทุมราชวงศา

 

VTR แนะนำโรงเรียนปทุมราชวงศา

 

แนะนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา

Comments