สถิตินักเรียน

 สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1117160277
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2101151252
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3146141287
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4119223342
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 575172247
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 683201284
รวม6411,0481,693

                   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1108147255
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2157142299
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3134187321
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 476172248
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 586207293
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6104171275
รวม6651,0261,691

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2558

ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1158159317
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2133187320
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3125167292
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 499216315
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 586157243
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 689173262
รวม69010591749

                                                       

สถิตินักเรียน ปีการศึกษา 2557
ระดับชั้นชายหญิงรวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1130203333
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2149158307
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3144193337
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4110171281
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5109171280
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6110184294
รวม75210801832

Comments