real estate menu left
real estate menu right


JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval

เข้าสู่ระบบแบบสำรวจความคิดเห็น

คุณต้องการให้จัดงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ฟ้า-ขาว นาหว้า:ปทุมราช ในช่วงใด
 
โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
การสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 (Pre O-NET Science Test 2013) PDF พิมพ์ อีเมล

          icon_newด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้กาหนดจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 (Pre O-NET Science Test 2013) ประจาปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา นั้น
โรงเรียนปทุมราชวงศา จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันความสามารถ ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 (Pre O-NET Science Test 2013) ประจาปีการศึกษา 2556

 
การจัดการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

 

         icon_newโรงเรียนปทุมราชวงศา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่นำบุตรหลานเข้าสอบ ตลอดจนท่านผู้อำนวยการโรงเรีนปทุมราชวงศา และคณะคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบ การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6 ทุกท่านค่ะ เราชาว ฟ้า-ขาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้า จะได้รับความกรุณาจากท่านด้วยดีเช่นเคย หากการจัดกิจกรรมและการบริการครั้งนี้ผิดพลาดประการใด ทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์ อีเมล

krut

          icon_newด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้กำหนดการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2557 เวลา 09.00-14.30 น. ณ โรงเรียน
ปทุมราชวงศา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ทบทวนความรู้ และเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาในระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศและการบริการทางวิชาการแก่นักเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการด้วย  

<< รายละเอียดประกาศ >>

 
ตัวแทน เขต 3 ภาคอีสานตอนล่าง(อำนาจเจริญเกมส์) PDF พิมพ์ อีเมล

          icon_newขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลในการคัดเลือกตัวแทน เขต 3 ภาคอีสานตอนล่าง(อำนาจเจริญเกมส์) ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2556 ได้แก่ นายทศพล ทวีแสง เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นและมวยไทยยอดเยี่ยม รุ่น เวลเตอร์เวท และนายวุฒินันท์ เสตะพะ เหรียญเงินมวยไทยสมัครเล่น รุ่น ฟลายเวท

 
นำเสนอ "รางวัลคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม PDF พิมพ์ อีเมล

          icon_newวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา นำเสนอผลงาน "รางวัลคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS" ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครพนม

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 18

เม็ดทรายถมทะเล

โครงการเม็ดทรายถมทะเล ธ.กรุงไทย สาขาปทุมราชวงศา เลขที่ 980-4-77876-9
 ฿1,919,418.09
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงินตาม
"โครงการเม็ดทรายถมทะเล
ระดมทุนสร้างโรงอาหาร
"
นักเรียน+คณะครู-29,748.25
นายพิชิต กะมณี-10,000
นางวนิดา อินทร์โสม-1,150
น.ส.นาฎอนงค์ จันทรมหา-2,000
รองธวัชชัย สุดาศักดิ์-2,000
รองลำพูล ลาพานิช-3,000
พระวิษณุ ฐานวีโร-1,000
เงินโอนผ่านบัญชี-200
สหกรณ์ รร.ปทุมราชวงศา-1,000,000
ครูทองแดง แสวงบุญ-2,000
ครูณัฐดา นุ้ยเลี้ยง-20,000
ด.ต. ชวลิต สีวะกุล-200
นายอุทิน แก้วกันหา-2,000
ครูนิพาดรณ์ ส่งเสริม ร.ร.เดชอุดม-1,000
เงินโอนจาก @Subin Thongpun-1,000
นายสมชัย มหาโยธี-1,000
พี่อะตอมและครูสบาไพ-3,120
น.ส.เอมมิโกะ โฮริโกชิ-10,000
ด.ญ.นามิ โฮริโกชิ (ม.1/3)-10,000
นักเรียน(26ต.ค.55)-1,289
นักเรียน(29ต.ค.55)-1,082
นักเรียน(30ต.ค.55)-1,195
นักเรียน(1พ.ย.55)-2,170
ผู้ปกครอง ม.ต้น(27ต.ค.55)-23,518
ผู้ปกครอง ม.ปลาย(27ต.ค.55)-11,280
นักเรียน(2พ.ย.55)-1,111
นักเรียน(5พ.ย.55)-1,298
ครูยุภาวัลย์ ลุกลาม-2,000
นักเรียน(7พ.ย.55)-1,118
ครูผดุงศักดิ์ ละพรมมา-500
นักเรียน(8พ.ย.55)-1,622
นักเรียน(9พ.ย.55)-3,988
นายพีรศักดิ์ ปรือทอง-5,000
รองลำพูล ลาพานิช-10,000
ครูภัทราวดี วัณฎ์สุรกานต์-10,000
ผอ.จักรี ประจันทร์-10,000
ครูวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ-5,000
ครูนงนุช ทวีพันธ์-1,000
นักเรียน(27พ.ย.55)-632
นักเรียน(28พ.ย.55)-654
นักเรียน(29พ.ย.55)-852
นักเรียน(30พ.ย.55)-5,330
ด.ต.ชวลิต ศรีวะกุล-200
ผอ.เรืองยศ ธนาธิบดี-10,000
นักเรียน(4ธ.ค.55)-590
นักเรียน(6ธ.ค.55)-820
นักเรียน(7ธ.ค.55)-4,641
ครูเยาวภา ชินคำ-500
นักเรียน(18ธ.ค.55)-530
คุณมณีรัตน์ รักพรม-1,000
คุณสายฝน รักพรม-1,000
ร.ต.ไสว รักพรม-1,000
นักเรียน(20ธ.ค.55)-1,082
นักเรียน(21ธ.ค.55)-3,534
นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์-10,000
ครูเยาวภา ชินคำ-4,000
นักเรียน(27ธ.ค.55)-200


การดำเนินโครงการ
แจ้งความประสงค์บริจาคเงิน
รายนามผู้ร่วมบริจาคเงิน
แบบโรงอาหารใหม่

ภาพกิจกรรมโรงเรียนฐานข้อมุลนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อการมีงานทำ

pr_elearning
physic_krunu
สถิติเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้382
mod_vvisit_counterเมื่อวาน523
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2734
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3530
mod_vvisit_counterเดือนนี้12212
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15426
mod_vvisit_counterทั้งหมด321301

Online (20 นาที ที่แล้ว): 8
IP ของคุณ: 107.20.30.170
,
วันนี้: เม.ย. 24, 2014
Visitors Counter

บุคคลออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์Countries

75.1%UNITED STATES UNITED STATES
16.7%THAILAND THAILAND
4.4%AUSTRALIA AUSTRALIA
3%CANADA CANADA
0.1%CHINA CHINA

Visitors

Today: 79
Yesterday: 36
This Week: 221
Last Week: 670
This Month: 1818
Last Month: 1639
Total: 49396


Users

Most active users today from total of 2:
GregoryEt, what6sre6tlu
โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ
Email prschool@hotmail.co.th โทรศัพท์ 045465229