กิจกรรมล่าสุดของไซต์

วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 2021.9.16_๒๑๐๙๑๖_1.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 2021.9.16_๒๑๐๙๑๖_3.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 2021.9.16_๒๑๐๙๑๖_4.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 06:01 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ผลงานห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP)
15 ก.ย. 2564 03:22 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ S__455557127.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 03:22 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ S__455557122.jpg กับ ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 03:22 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04431.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04418.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04415.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04407.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04372.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04369.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ DSC04318.JPG กับ ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 03:16 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19
15 ก.ย. 2564 01:48 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ผลงานด้านสถานศึกษา
15 ก.ย. 2564 01:48 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ รวมผลงานโรงเรียนและครู_๒๑๐๙๐๓_2รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564.jpg กับ ผลงานด้านสถานศึกษา
15 ก.ย. 2564 01:38 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 01:38 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ครูสิรินดา สีโส.PNG กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 01:37 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ครูวริณศิญา พงษ์เกษ.PNG กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 01:37 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ครูณัชธฤติ เกื้อทาน.PNG กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 01:34 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564
15 ก.ย. 2564 01:33 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ สไลด์2.PNG กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า