กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ สบาไพ คำเลิศ ครูดีในดวงใจ2.png กับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ สบาไพ คำเลิศ ครูดีในดวงใจ.png กับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ครูสงบ กาณาลักษณ์ ครูดีในดวงใจ.png กับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 928FCA64-C7C1-4725-87F8-FEE5963EC2C0.jpg กับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 06:02 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 0978D900-D3C1-494C-88AE-F99C84B0BC2F.jpg กับ รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
30 ก.ย. 2565 05:46 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 05:46 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ สบาไพ คำเลิศ ครูดีในดวงใจ2.png กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 05:46 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ ครูสงบ กาณาลักษณ์ ครูดีในดวงใจ.png กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 05:45 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ สบาไพ คำเลิศ ครูดีในดวงใจ.png กับ ผลงานครู-บุคลากร ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1264.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1262.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1247.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1238.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1230.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1189.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1187.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1185.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
30 ก.ย. 2565 04:55 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_1182.JPG กับ การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565
28 ก.ย. 2565 23:13 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง 29 ก.ย. 2565 ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 ก.ย. 2565 23:13 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 29.09.65 การประชุม PLC LM3 ของระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565.png กับ 29 ก.ย. 2565 ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 ก.ย. 2565 23:13 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง 29 ก.ย. 2565 ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 ก.ย. 2565 23:10 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ S__643547141.jpg กับ ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
28 ก.ย. 2565 23:10 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ S__57098254.jpg กับ ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เก่ากว่า | ใหม่กว่า