กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ต.ค. 2561 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 43788596_340200036547410_2821257488668557312_n.jpg กับ พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 43788487_275540063089496_8749237682082676736_n.jpg กับ พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:19 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:14 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 13.10.61 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต.png กับ 13 ต.ค. 2561 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:14 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง 13 ต.ค. 2561 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:12 วริณศิญา พงษ์เกษ อัปเดต 13.10.61 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต.png
12 ต.ค. 2561 19:10 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ 13.10.61 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต.png กับ 13 ต.ค. 2561 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
12 ต.ค. 2561 19:10 วริณศิญา พงษ์เกษ สร้าง 13 ต.ค. 2561 พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
10 ต.ค. 2561 17:43 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข หน้าแรก
10 ต.ค. 2561 07:00 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561
10 ต.ค. 2561 06:51 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข 10 ต.ค. 2561 การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561
10 ต.ค. 2561 06:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข 10 ต.ค. 2561 การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561
10 ต.ค. 2561 06:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561
10 ต.ค. 2561 06:41 วริณศิญา พงษ์เกษ อัปเดต 10.10.61 การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยง PLC 1.61.png
10 ต.ค. 2561 06:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 06:19 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_4908.JPG กับ งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 06:18 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ main cover.jpg กับ งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 06:17 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_4904.JPG กับ งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 06:13 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_4900.JPG กับ งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 06:12 วริณศิญา พงษ์เกษ แก้ไข งานประกันคุณภาพ
10 ต.ค. 2561 04:50 วริณศิญา พงษ์เกษ อัปเดต main cover.jpg
10 ต.ค. 2561 04:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_6605.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ต.ค. 2561 04:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_5018.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ต.ค. 2561 04:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_4929.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ต.ค. 2561 04:50 วริณศิญา พงษ์เกษ แนบ IMG_4918.JPG กับ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑