หน้าแรก

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมภายในโรงเรียน

แสดงบทความ 1 - 12 จาก 760 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -->คลิกดาวน์โหลดประกาศ-->คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
    ส่ง 25 พ.ย. 2561 20:46 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา 62

ประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประเมินโรงเรียนภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ.

การขับเคลื่อนตามนโยบายยกระดับคุณภาพ โรงเรียนปทุมราชวงศา

SAR โรงเรียนปทุมราชวงศา

VTR แนะนำโรงเรียนปทุมราชวงศา

แนะนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา

การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


::> เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

จำนวนผู้เข้าชม