อ่านต่อ »

ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดกลุ่มเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดกลุ่มเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ลิงค์ข้อมูลประกาศ ลิงค์ข้อมูลประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดกลุ่มเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566

ประกาศผลการคัดเลือกและการจัดกลุ่มเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 ลิงค์ข้อมูลประกาศ ลิงค์…

รับพระราชทานเกียรติบัตรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE

นายวชิรวิทย์ อัปกาญจน์ ม.5/1 ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ รับพระราชทานเกียรติบั…

การจัดเรียนการสอนภาคฤดูร้อน SUMMER

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานจัดการเรียนการสอ…

วิทยากรค่ายวิชาการ SMT, SEP, EMSP

ครูทองแสง หน่อแก้ว และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เป็นวิทยากรค่ายวิชาการ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภ…

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการ…

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการสอบคัดเลือกนักเรียน…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา