ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565

👉ในการกรอกรหัสเพื่อขอดูเกรดนักเรียน

  • 💥กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือเลขประชาชน 13 หลัก
  • 💥วันเดือนปีเกิดของนักเรียนในรูปแบบ วันที่/เดือน/พ.ศ. เช่น 31/12/2550
  • "ปี 1 ภาค 1"  คือ ผลการเรียน ม.1 หรือ ม.4 เทอม 1
  • "ปี 1 ภาค 2"  คือ ผลการเรียน ม.1 หรือ ม.4 เทอม 2
  • "ปี 2 ภาค 1"  คือ ผลการเรียน ม.2 หรือ ม.5 เทอม 1
  • "ปี 2 ภาค 2"  คือ ผลการเรียน ม.2 หรือ ม.5 เทอม 2
  • "ปี 3 ภาค 1"  คือ ผลการเรียน ม.3 หรือ ม.6 เทอม 1
  • "ปี 3 ภาค 2"  คือ ผลการเรียน ม.3 หรือ ม.6 เทอม 2
    กรณีที่ไม่สามารถเข้าดูเกรดได้ให้ติดต่อขอปรับรหัสได้ที่ ฝ่ายทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการ อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ในวัน-เวลา ราชการ
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์