มาร์ชโรงเรียนปทุมราชวงศา

 เพลง มาร์ชโรงเรียนปทุมราชวงศา

คำร้อง/ทำนอง ปทุมราชวงศา วัฒนา ฟ้า-ขาว พราวสดใส

เกียรติศักดิ์ คุณธรรม เพื่อนำชัย

การศึกษาไทย ก้าวไป เพื่อสังคม


รู้รัก สามัคคี ที่ยึดมั่น

อุปสรรค ขวางกั้น ไม่ท้อถอย

ร่วมสร้าง ฟ้า-ขาว ให้เลิศลอย

ดุจดาวร้อยเรียงรายในนภา


วิชาการ งานเด่น เห็นคุณค่า

กิจกรรม กีฬา ที่สรรค์สร้าง

เป็นแสงเทียน เล่มน้อย คอยนำทาง

ก้าวย่าง ต่อไป เพื่อไทย ทนง


บริการ ชุมชน สนธิปัญญา

เห็นคุณค่า วัฒนธรรม ไทยดำรง

ตามรอย อันพิสุทธิ์ พุทธองค์

ปทุมราชวงศาอยู่ คู่คุณธรรม

แสดงความคิดเห็น (0)