ข่าวล่าสุด

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TDED ประจำปี 2657

📣 เตรียมตัวให้พร้อม #TEDET67 👨‍🎓👩‍🎓รับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 - ม.3 เข้าร่วมโครงการ  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน - ว…

จัดกิจกรรมแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมแก้ไขคุณลักษณ…

ประกวดแข่งขันร้องเพลงวรรณคดีไทย เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม…

ตัวแทนนักเรียน ม.5/1(GIP) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน

ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 ตัวแทนนักเรียน ม.5/1(GIP) จำนวน 8 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมสวนป่าร…

การประกวดอ่านทำนองเสนาะ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมป…

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำน…

กิจกรรมการทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดกิจกรรมการทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภา…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา