ข่าวล่าสุด

ปทุมราชมุฑิตา กษิณาจารย์ ประจำปี 2566 คุณครูยุพาพร มหาโยธี และคุณครูอารีย์ สิถิระบุตร

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  ปทุมราชมุฑิตา กษิณาจ…

PLC LM 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหว…

PLC LM 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวมยุรฉัตร  ลาภสาร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู    โรงเรียนปทุมราชวงศา จังห…

PLC LM 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จัง…

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรม 46ICT ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบั…

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566

รายงานผลการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 6-18 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬาภา…

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา