ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ FLIP ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

 ประกาศโรงเรียนปทุมราชวงศา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาต่างประเทศรายบุคคล (FLIP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์