โครงการจัดทำ "ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง" แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำ "ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง" แก่นักเรียนหญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ลิงค์รูปภาพ
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์