พิธีมอบดอกไม้คุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนปทุมราชวงศา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้ครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนปทุมราชวงศา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่ 1.นางสาวจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง 2.นายวีรชัย เฉิดฉาย โดย นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์