โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานครั้งที่ 4

 


โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านโครงงานครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2566


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์