โครงการมหาวิทยาลัยเด็กสัญจร พัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน มหาวิทยาลัยเด็กสัญจร ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์