การนิเทศติดตาม การสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการนิเทศติดตาม การสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ณ ประชุมบริดจสโตน อาคาร 4  โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ลิงค์รูปภาพ


::>ลิงค์รูปภาพ

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์