การประกวดแต่งคำประพันธ์ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประกวดแต่งคำประพันธ์ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์