การศึกษาดูงานงานห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศและงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 


วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูกลุ่มงานห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศและงานห้องสมุด โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานงานห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศและงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์