ประชุมงานห้องเรียนพิเศษ GIP ครั้งที่ 4/2566

 


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น.  กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมงานห้องเรียนพิเศษ GIP ครั้งที่ 4/2566  เพื่อดำเนินกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์