รางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ผ่านเกณฑ์ในระดับดี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2566

 

โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น ผ่านเกณฑ์ในระดับดี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2566


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์