อบรมการใช้สัญญาณมือในการปฏิบัติงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ปีที่ 1-3

 

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับกลุ่มงานจราจร สภ.ปทุมราชวงศา อบรมการใช้สัญญาณมือในการปฏิบัติงานจราจรเพื่อให้เกิดความชำนาญในการทำหน้าที่จราจรในช่วงเช้าแก่นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 167 นาย ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์