พิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566

 

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566 ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์