การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนนักเรียน 1.เด็กหญิงเพชรดา วันดี ม.3/1 2.เด็กหญิงธัญชนก ถาพร ม.3/1 3. นางสาวชิดชนก โสมรักษ์ ม.6/1 4.นางสาวธัญลักษณ์ บัวลา ม.5/1 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์