การแข่งขัน eSport รอบคัดเลือก #True5G_eSport โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.

นายเถลิงศักดิ์ ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา 

เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา eSport ภายในโรงเรียน

ชิงเงินรางวัลรวม 8,000 บาท ณ ห้องประชุมบริดสโตน

ถ่ายทอดสด https://fb.watch/mCvdqzSi-0/

สรุปการแข่งขัน True5G P.R. eSport(รวมเงินรางวัล 8,000)ชนะเลิศ รางวัล 4,000 บาท

ทีม "ปิ้งไก่แซ่ป"

1. นายณัฐสิทธิ์ ดวงสุดา

2. นายก้องภพ นามทะไชย

3. นายพาทิศ สนธิธรรม

4. นายพงษ์พิพัฒน์ รุมสันเทียะ

5. นายจิราพัต จำนงศิลป์


รองชนะเลิศ อันดับ1 รางวัล 3,000 บาท

ทีม "ChanNoy"

1. นายชวิน ชาสุรีย์

2. นายเสฏฐวุฒิ เกื้อทาน

3. นายวีรภัทร แต้มทา

4. นายพงศานุวัฒน์ สีหาขันธ์

5. นายกรภัทร สายเจียง

6. นางสาวอรปรียา ชูลี


รองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัล 1,000 บาท

ทีม "Camevinga"

1. นายมงคล สุขวาสนะ

2. นายนวริศ ชูรัตน์

3. นางสาวปริญญา บุญห่อ

4. นายกันอเนก พิมสุตะ

5. นายธันยบูรณ์ อุตรา

6. นายธนธรณ์ สิงห์สิริ

7. นายชคกิต ยชญ์พิภัช


รองชนะเลิศ อันดับ 3 (ชมเชย)

ทีม "อ้ายมา5คน"

1. นายอติชาติ คำแพง

2. นายหัสพงษ์ บัวบาล

3. นายวชิรวิทย์ อัจฉากษ์

4. นายจีระพงษ์ มั่งมี

5. นายแดน พึ่งพา

6. นายพงศธร ส่งเสียง


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์