ปทุมราชมุฑิตา กษิณาจารย์ ประจำปี 2566 คุณครูยุพาพร มหาโยธี และคุณครูอารีย์ สิถิระบุตร

 

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566  ปทุมราชมุฑิตา กษิณาจารย์ คุณครูยุพาพร มหาโยธี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ และคุณครูอารีย์ สิถิระบุตร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์