พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรม 46ICT ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มงานกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขันกิจกรรม 46ICT ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์