พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขัน ROV - Esport ร่วมกับ บริษัท True5G

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับตัวแทนนักเรียนในการแข่งขัน ROV – Esport ร่วมกับ บริษัท True5G ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์