อบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality : VR)

 

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์