นักเรียนกลุ่มแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ร่วมดำเนินการคัดกรองและประเมินผลด้านความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ School Health HERO ประจำปีการศึกษา 2566

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 คณะครู และนักเรียนกลุ่มแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ ร่วมดำเนินการคัดกรองและประเมินผลด้านความปลอดภัยในมิติส่วนตัว สังคมและสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ School Health HERO ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์