พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา

 

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ดังนี้ 
1. นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สามารถสอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ได้
2.นางสาวมยุรฉัตร ลาภสาร รองผู้อำนวยการ สามารถสอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ได้
3.นางสาวยุวธิดา วรรณทาป ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสอบตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ได้
ในการนี้ นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์