ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ชั้น 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์