พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและแนะนำท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพัชรพร คชพรหม และ นายวิทธวัช พลอาวุธ

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและแนะนำท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพัชรพร คชพรหม กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายวิทธวัช พลอาวุธ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์