การประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ GIP ภาคเรียนที่ 2/2566

 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ GIP ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์