กิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์