รับรายงานตัวครูใหม่ นายธนิต สิทธิเสนา เอกวิศวกรรมไฟฟ้า

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัว ครูใหม่ นายธนิต สิทธิเสนา เอกวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์