รับรายงานตัวครูใหม่ นางสาวมัณฑนา หาเนาสุข วิชาเอกสังคมศึกษา

 

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.20 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวครูใหม่ นางสาวมัณฑนา หาเนาสุข วิชาเอกสังคมศึกษา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์