ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์)

 

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนบ้านพระโรจน์ (ชนูปถัมภ์) จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้มาส่ง ครูมัณฑนา หาเนาสุข ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ราชการโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์