ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงปทุมราชวงศา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

 

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงปทุมราชวงศา ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ดังนี้
1. นายธนบูลย์  อรกาล วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางอัญรินทร์  ชูเดช วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
3. ว่าที่ร้อยตรีแมน  บุญวัง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์