โครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ม.ต้น ปีการศึกษา 2566

 

กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ GIP โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

::>ภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์