งานฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียนหญิง ชั้น ม.4-6

 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 งานส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอปทุมราชวงศา ฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์