โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล ''ชนะเลิศอันดับ 1" การแข่งขัน STEM สาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

25 มกราคม 2567 ผลการแข่งขัน STEM สาขาวิศวกรรมศาสตร์ รายการ Show & Share วันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2567 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล ''ชนะเลิศอันดับ 1"แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์