รับรายงานตัวครูใหม่ นายจักรกฤษ บุญหาญ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา นางสาวกฤติมา แสนโท วิชาเอก ฟิสิกส์

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวครูใหม่ 1.นายจักรกฤษ บุญหาญ (ครูดรีม) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา  2.นางสาวกฤติมา แสนโท (ครูปุยฝ้าย) วิชาเอก ฟิสิกส์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์