เดินทางเข้าสอบทฤษฎีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ

24 มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เดินทางเข้าสอบทฤษฎีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้::>ภาพเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์