การแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานแนะแนวศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์