ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ด้วยสื่อเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR)

 

วันที่ 12 – 14  มกราคม 2567 ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยครูเมธิณี สมมิตร ครูมัณฑนา หาเนาสุข และครูกิตติวัฒน์ แฝงบุญ เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ด้วยสื่อเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (VR) กลุ่มภาคอีสานตอนล่าง ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์