นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการประกวดชมรม to be number 1

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนปทุมราชวงศา นำนักเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนการประกวดชมรม to be number 1 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

ขอเชิญร่วมบริจาคสร้างโดมอเนกประสงค์